Welkom

 


 

 

 

Welkom op de website van de Heemkundige Kring De Bevelanden

De Heemkundige Kring heeft als doel het bevorderen en verspreiden van de kennis van de geschiedenis, volkskunde, taalkunde en oudheden van de eigen streek en de bestudering van de levensomstandigheden, gewoonten en gebruiken van de mensen die dit gebied bewonen en bewoond hebben. Tevens wordt gestreefd naar het behouden en herstellen van historische- en cultuurmonumenten. Het werkterrein kan worden omschreven als Noord- en Zuid-Beveland in hun huidige vorm inclusief de gebieden die daartoe ooit hebben behoord.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van lezingen, tentoonstellingen, excursies, het uitgeven van publicaties en zich in te zetten voor het behoud van roerend en onroerend erfgoed en historisch landschap.

De eerstkomende activiteit in 2016 is:

dinsdag
13 dec
2016
 
Lezing door drs K.J. Kerckhaert "Archeologie rond de Grote Kerk in Goes"

Drs. Karel-Jan Kerckhaert, regioarcheoloog voor de Bevelanden, houdt een lezing over archeologische vondsten in het gebied rond de Grote Kerk in Goes: Singelstraat, Zusterstraat, Wijngaardstraat en Korte Kerkstraat.

Sinds 1970 zijn verschillende archeologische onderzoeken in dit gebied afgerond, maar deze zijn nog nooit eerder naast elkaar gelegd. Dat gaat hij nu in deze lezing doen. Duizend jaar Goes, van 976 tot 1976, vanaf de oudste vermelding van de Korte Gos, de kreek waaraan Goes zijn naam ontleent. En natuurlijk komt Slot Oostende uitgebreid aan bod!

Plaats: Bibliotheek Goes Oostwal 34.
Aanvang: 19.30 uur.
 

   
 
©2009e.v. hkdebevelanden