Welkom

 


 

 

 

Welkom op de website van de Heemkundige Kring De Bevelanden

De Heemkundige Kring heeft als doel het bevorderen en verspreiden van de kennis van de geschiedenis, volkskunde, taalkunde en oudheden van de eigen streek en de bestudering van de levensomstandigheden, gewoonten en gebruiken van de mensen die dit gebied bewonen en bewoond hebben. Tevens wordt gestreefd naar het behouden en herstellen van historische- en cultuurmonumenten. Het werkterrein kan worden omschreven als Noord- en Zuid-Beveland in hun huidige vorm inclusief de gebieden die daartoe ooit hebben behoord.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van lezingen, tentoonstellingen, excursies, het uitgeven van publicaties en zich in te zetten voor het behoud van roerend en onroerend erfgoed en historisch landschap.

De eerstkomende activiteit in 2016 is:

zaterdag
24 september
2016
Buiten-Bevelandse reis naar Antwerpen (Samen met AWN - Afd. Zeeland.)

Programma: We bezoeken het Bastion Keizerspoort en het Maagdenhuismuseum.

Bastion Keizerspoort was één van de negen bastions van de Spaanse omwalling en beschermde de nabijgelegen Keizerspoort. Het bastion is een uniek overblijfsel uit de zestiende eeuw, opgetrokken uit baksteen met een bekleding van Lediaanse kalkzandsteen. De hoek werd prachtig uitgewerkt met een halve piramide getooid met een halve bol.

Bastion Keizerspoort werd opgegraven in 2003 tijdens archeologisch onderzoek aan de leien. Omwille van de grote cultuurhistorische waarde werd het bewaard. Het bastion werd eerst verzaagd en daarna dieper heropgebouwd in de parking Nationale Bank, waar het te bezoeken is.

Het Maagdenhuis is een ontroerend erfgoed (weeshuis voor meisjes), met een indrukwekkende collectie. Van papkommen van Antwerps aardewerk tot een bijzondere kunstcollectie van meesters zoals Rubens, van Dijk en Jordaens. De gids mevrouw Ria Schmelzer zal ons door de geschiedenis en de collectie van het Maagdenhuis leiden.

Plaats en aanvang:
We zullen verzamelen tussen 10.50 en 11.00 uur bij het Bastion Keizerspoort. De bastionruimte bevind zich op niveau -3 in de parking Nationale Bank onder de Frankrijklei. Toegang eventueel te voet via de bovengrondse parkingingang op de hoek van de Frankrijklei en de Maria- Henriëttalei, 2000 Antwerpen, waar we om 11.00 uur, o.l.v. Archeologe Karen Minsaer, ondergronds het Bastion Keizerspoort bezoeken.

Daarna zullen we de lunch op eigen gelegenheid gebruiken.

Om 13.30 uur worden we verwacht in het Maagdenhuismuseum aan de Lange Gasthuisstraat 33.

Om ongeveer 16.00 uur hopen we samen onze excursiedag in Antwerpen weer te beëindigen. Beide locaties zijn in de binnenstad van Antwerpen, dus vrije ruimte genoeg om er een eigen gezellige dag van te maken.

De kosten voor deze dag bedragen € 5,- per persoon (groepsprijs toegang museum).

Aanmelden kan tot uiterlijk 10 september via info@hkdebevelanden.nl
Of bij Gerard van der Wal, Dorpsstraat 16, 4485 AH Kats, 0113-601685, email: lenontwerp@zeelandnet.nl
Of bij Dicky de Koning, email: tddekoning@zeelandnet.nl

 
©2009e.v. hkdebevelanden