Welkom

 


 

 

 

Welkom op de website van de Heemkundige Kring De Bevelanden

De Heemkundige Kring heeft als doel het bevorderen en verspreiden van de kennis van de geschiedenis, volkskunde, taalkunde en oudheden van de eigen streek en de bestudering van de levensomstandigheden, gewoonten en gebruiken van de mensen die dit gebied bewonen en bewoond hebben. Tevens wordt gestreefd naar het behouden en herstellen van historische- en cultuurmonumenten. Het werkterrein kan worden omschreven als Noord- en Zuid-Beveland in hun huidige vorm inclusief de gebieden die daartoe ooit hebben behoord.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van lezingen, tentoonstellingen, excursies, het uitgeven van publicaties en zich in te zetten voor het behoud van roerend en onroerend erfgoed en historisch landschap.

De eerstkomende activiteit in 2017 is:

vrijdag
24 februari
 
Lezing 'Het onderwijs in Zeeland tussen 1578-1801' door dr. Huib Uil

De spreker zal met name ingaan op de diverse vormen van het onderwijs op de Bevelanden. Huib Uil is onlangs gepromoveerd bij de VU te Amsterdam met zijn dissertatie "De Scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen 1578-1801". Hij is archivaris van de gemeente Schouwen-Duiveland, oud-archivaris van de gemeente Goes en tevens verbonden geweest aan de Spuije en de Heemkundige Kring. Het boek is te koop bij de boekhandel en zal ook te verkrijgen zijn op deze avond.

Locatie: Museum De Bevelanden
Aanvang: 20.00 uur

In de intieme zaal van het Museum is plaats voor maximaal 45 personen. Vol is vol.
Aanmelden: info@hkdebevelanden.nl

De Heemkundige Kring biedt aan leden twee consumpties aan.


 

   
 
©2009e.v. hkdebevelanden