Welkom

 


 

 

 

Welkom op de website van de Heemkundige Kring De Bevelanden

De Heemkundige Kring heeft als doel het bevorderen en verspreiden van de kennis van de geschiedenis, volkskunde, taalkunde en oudheden van de eigen streek en de bestudering van de levensomstandigheden, gewoonten en gebruiken van de mensen die dit gebied bewonen en bewoond hebben. Tevens wordt gestreefd naar het behouden en herstellen van historische- en cultuurmonumenten. Het werkterrein kan worden omschreven als Noord- en Zuid-Beveland in hun huidige vorm inclusief de gebieden die daartoe ooit hebben behoord.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van lezingen, tentoonstellingen, excursies, het uitgeven van publicaties en zich in te zetten voor het behoud van roerend en onroerend erfgoed en historisch landschap.

De eerstkomende activiteit in 2016 is:

vrijdag
14 oktober
2016
150 jaar Kanaal door Zuid-Beveland in verleden, heden en toekomst.

Op 14 oktober zal de Heemkundige Kring, in het kader van het 150- jarig bestaan van het Kanaal door Zuid-Beveland, een inhoudelijke avond beleggen in Dorpshuis de Wemel in Wemeldinge. De avond zal geplaatst worden in het teken van het verleden, heden en toekomst van de vaarverbinding door Zuid-Beveland. Burgemeester Stapelkamp zal deze avond inleiden, het parlevinkersproject zal een afronding krijgen, het verleden van de rijkspolitie te water krijgt aandacht en de Schuttevaer, maar ook enkele ondernemers van vroeger en vandaag langs het Kanaal hebben hun medewerking toegezegd om er een mooie avond van te maken voor leden van de Heemkundige Kring en voor geïnteresseerden vanuit Wemeldinge en omgeving.

Plaats: Dorpshuis De Wemel, Dorpsplein 1, 4424 CA Wemeldinge.
Aanvang: 19.30 uur
 

 
©2009e.v. hkdebevelanden